5 Tijdloosheid Geduld Ongeduld Pessimistisch Opdringerrig 35 (5, 9, 11,26) De Ring van Licht Sacrale Plexus Threonine

Gene Key 5: Het einde van de tijd

Van de Schaduw van Ongeduld naar de Gave van Geduld en de Siddhi van Tijdloosheid

“De 5e Gave van Geduld is veel belangrijker dan het misschien klinkt. Geduld, wanneer het werkelijk diep in het lichaam wordt ervaren, leidt tot het openen van je hart. Hierdoor ontwaken hogere codes in jouw DNA. Het DNA is als een bewustzijnsbibliotheek die geheel van lichtfrequenties afhankelijk is. Het lichaam is gemaakt om op deze hogere frequenties te ontwaken. Daarom heeft de mensheid eigenlijk maar één doel: leven in een staat van liefde.

Hoe meer je je vol vertrouwen en geduld kan overgeven aan het ritme van je eigen leven, hoe meer je hart zich opent. Je wordt zachter en meegaander in je houding naar alles en iedereen die je tegenkomt op je levenspad. Dan ga je ook de hogere functies van je DNA ontdekken, namelijk een code binnenin een code. En deze code hangt niet af van iets of iemand buiten jou.

Leven met een open hart of in een staat van verliefdheid is de volkomen natuurlijke staat van de mens. Nu al zijn er mensen hier op aarde die permanent in deze staat verkeren.”

(Richard Rudd – Omarm je hogere levensdoel)

——————————————————–

Slowing down to the speed of life

Deze Gene Key heeft alles te maken heeft met tijd, ritme en geduld. En met flow. Hoe dieper ik mij laat inspireren door de magie van de Gene Keys, hoe meer ik de energie van deze sleutels kan volgen en opmerk. Bij deze 5e sleutel staat werkelijk de overgave aan een kosmisch ritme en tijdsbestek centraal.

Erna Zuidhoek