8 Voortreffelijkheid Stijl Middelmatigheid Houterig Kunstmatig 14 (2, 8) De Ring van Water Schildklier (Adam’s Appel) Fenylalanine

Gene Key 8: Diamant van het zelf

Van de Schaduw van Middelmatigheid naar de Gave van Stijl en de Siddhi van Voortreffelijkheid

“De mensen van de 8e siddhi zijn geen leiders, het zijn voorbeelden. Zij verlangen ook niet dat mensen hen volgen of imiteren. Wanneer ze zien dat de ander onecht is of anderen imiteert, dan zal hun ware aard de lelijkheid hiervan blootleggen. Hierdoor hebben ze een sterk bevrijdend effect op individuen. Tegelijkertijd worden ze vaak bekritiseerd en veracht door de gemeenschap.

Net als Socrates willen ze niets anders dan dat mensen hun eigen antwoorden en hun eigen vragen ontdekken. Alleen al hun aanwezigheid is als een licht dat mensen bevrijdt uit de gestructureerde systemen die hen binden.

Ze spreken een rebelse taal en gebruiken schoonheid om de ware natuur van de ander te weerspiegelen. Ze gebruiken iedere uitdrukkingsvorm die voor handen is, zoals wetenschap, kunst, yoga of tantra, logisch denken of poëzie, want het is allemaal een manier om de goddelijke voortreffelijkheid in vorm weer te geven.”

(Richard Rudd – Omarm je hogere levensdoel)

——————————————————–

Er is geen ander zoals jij

De 8e sleutel van stijl, flair en allure! Laat alles wat ‘nou eenmaal zo hoort’ ver achter je, in wat je zegt, in wat je draagt, schrijft, schildert of bent.

Wees de de held en de heldin van je eigen ‘zijn’. Vertel de wereld over de patronen die je ziet, de wiskundige formules die juist jij kan lezen, of de diepe empathie waarmee jij je medemens benadert. Herinner je weer wat jou zo uniek maakt. Datgene waardoor je anders bent dan alle anderen, en vind de moed om dat uit te dragen, met alle voortreffelijkheid van de unieke blauwdruk waarmee de goden je hebben ingeprent.

Ware stijl in niet oppervlakkig maar

zoekt haar weg terug naar de bron.