Liefdevol Luisteren

Gene Key 13 Van de Schaduw van Onenigheid naar de Gave van Oordeelsvermogen en de Siddhi van Empathie.

De archivaris van het menselijke lijden

Een wijze en liefdevolle archivaris gebruikt haar oordeelsvermogen om te kiezen welke verhalen de mensheid dienen en welke verhalen de prullenbak in kunnen. De 13e sleutel is de luisteraar aan wie mensen spontaan hun levensverhalen vertellen. Bovendien zijn ze in hun DNA nauw verbonden met het hele levensverhaal van de mensheid. Het is hun taak om al deze verschillende verhalen te sorteren, zodat ze iets zinnigs kunnen bijdragen wat betreft de volgende stap in onze evolutionaire ontwikkeling.

Als coach is het belangrijk om met nieuwsgierigheid en geduld goed te luisteren naar het verhaal van mijn klanten om zo de rode draad te ontdekken in wat er gedeeld wordt en vooral om mijn klanten te laten voelen dat ze gehoord worden.

Luisteren is iets heel anders dan horen. Horen verwijst naar de akoestische absorptie van auditieve informatie, terwijl luisteren iets is dat met je hele wezen doet. Echt naar iemand luisteren is iets anders dan iemand horen. Echt gehoord worden is iets heel anders dan dat er naar je wordt geluisterd. Met de energie van de 13e sleutel weet je instinctief hoe je de ander kan dienen door ruimte te creëren (holding space zeggen ze zo mooi in het Engels), zodat het verhaal van de ander zich helemaal kan ontvouwen. Dat betekent dus dat we niet al luisterend alvast bedenken welke goede raad we willen geven, of hoe we zelf een bepaalde ervaring hebben beleefd.

De hoogste spirituele essentie van de 13e sleutel is empathie. Empathie is subtiel anders dan sympathie. De etymologische uitleg hiervoor loopt uiteen, maar grofweg zou je kunnen zeggen dat sympathie gelijk is aan mee-lijden met iemand, terwijl empathie een meer invoelende, resonerende energie heeft. Denk aan de snaren van een harp, die door een stille bries bespeeld worden, zonder dat de harp omvalt. Met mee-lijden loop je het risico dat je jezelf verliest in andermans put, terwijl invoelen je de kans geeft om vol barmhartigheid aan de rand van de put te blijven zitten om zo, door middel van je luisteren, een touw omlaag te gooien waaraan de ander zich omhoog kan trekken. Een goeie luisteraar resoneert met de ander zodat deze zelf contact kan maken met haar innerlijke kracht, en zo haar eigen richting weer kan vinden.

Deze sleutel heeft minder met onze individuele reis te maken en meer met de reiservaringen die wij kunnen bijdragen aan de gemeenschap. Want deze sleutel is vooral begaan met ‘de gemeenschap der mensen’, de ware zuster- en broederschap die niet meer stoelt op een hiërarchisch samenlevingsmodel, maar op een samenleving die bouwt op gelijkwaardigheid. En daarin worden we bijgestaan door de gave van de tegenspeler van deze sleutel, de 7e Gave van Begeleiding.

Oefen tijdens de dagen van de 13e sleutel (en ook daarna) met luisteren met de liefdevolle, empathische energie van de gave van deze sleutel. De gemeenschap der mensen is de droom waar de 7e en de 13e sleutels samen voor streven. In dat DNA-archief waar alle verslagen van het menselijk lijden liggen opgeslagen, ligt ook de ‘kennis’ over het ideaalbeeld van een wereld waarin iedereen, in al hun diversiteit, kan samenkomen in een gezonde structuur van eenheid en gelijkheid.

Oordeelsvermogen is misschien een wat misleidend woord voor de gave van deze sleutel, want het is namelijk niet zo dat de 13e sleutel oordeelt, niet in de zin van veroordelen in ieder geval.

Het spiegelt het subtiele verschil tussen de Engelse keynotes van Richard: discrimination en discernment voor de 12e en de 13e sleutels respectievelijk. Onderscheid is meer extern, en past beter bij het doorbreken van de ijdelheid van de schaduw van de 12e sleutel, terwijl oordeelsvermogen zich meer binnenin je afspeelt. Het hoeft dus ook niet meteen uitgesproken te worden.

Deze week worden we uitgedaagd om empathische, liefdevolle luisteraars te zijn. Als je met een liefdevolle empathie zonder oordeel kunt luisteren naar alle soorten verhalen (leuke, verdrietige, klagende) dan toon je het niet-oordelende innerlijke leiderschap dat wereld van ons vraagt.

Wil je meer weten over de Gene Keys of Richards eigen woorden over de 13e sleutel beluisteren dan kan je via deze link de audio voor deze gene key kopen.

De transcripten van alle 64 audios zijn gebundeld in het boek the 64 ways.