Van de Schaduw van Fantasie, naar Gave van Anticipatie en de Siddhi van Emanatie.

Rond de derde week van januari begint het nieuwe jaar eigenlijk pas echt. In ieder geval in de wereld van de Gene Keys en Human Design. Het is rond deze tijd dat de zon, na een hele cyclus door alle 64 sleutels, weer terugkeert in de 41e sleutel. Volgens Ra Uru Hu, de grondlegger van het Human Design (HD) systeem, geeft deze sleutel de primaire evolutionaire druk die ieder mens ertoe aanzet om het leven te beleven, in plaats van alleen te overleven, zoals de dieren. Om zo op allerlei manieren met onze menselijke vorm en al haar uitingen te experimenteren.

Het beleven van ons leven geeft nieuwe inzichten en ideeën, waardoor de mensheid mag groeien. Denk dan niet alleen aan externe groei, nieuwe uitvindingen, meer samenwerking, maar ook interne groei, waar het ego zich steeds meer door het licht van het hogere Zelf laat beschijnen. Oftewel bewegen van de angstfrequentie van de schaduw naar de liefdesfrequentie van de gave.

De 41e sleutel is de enige van alle 64 sleutels in het bewustzijnsspectrum dat een zogeheten startcodon vertegenwoordigt. In ons DNA zorgt deze startcodon ervoor dat bepaalde nieuwe processen in ons DNA geïnitieerd worden. Deze sleutel is dus de eerste stap op het wiel van Samsara en wordt in de Gene Keys de Primaire Emanatie genoemd, de eerste uitvloeiing. Het is de stroom die uit het Alles, uit het Ene, uit het Allesomvattende voortkomt, én er ook weer in terugvloeit.

Als je naar de thema’s van de voorgaande vijf sleutels kijkt, dan zie je hoe het wiel van Samsara ons langzaam naar deze nieuwe cyclus heeft geleid. De 10e sleutel vroeg ons wie we nou eigenlijk werkelijk zijn, de 58e vroeg ons wat we kunnen en willen veranderen, en de 38e vroeg aandacht voor datgene waar we voor staan. De 54e sleutel onderzocht wat onze plek is in het geheel, en wie onze bondgenoten zijn, terwijl de 61e sleutel ons opnieuw in contact bracht met de juiste inspiratie, en de 60e sleutel daar een stukje realiteit in kon aanbrengen.

In Human Design staat de 41e sleutel aan de overkant van de emotionele verlangens van de 30e sleutel in de zonnevlecht. Dus in deze eerste zes dagen van dit nieuwe astro-genetische jaar, mogen we allemaal proeven hoe het is om beïnvloed te worden door de emotionele evolutie energie van deze 41e sleutel. We willen VOELEN dat we leven, we willen nieuwe dingen ondernemen, we dromen en fantaseren over een andere wereld, een betere wereld, of misschien ons eigen professionele succes. En wie bewust met deze energie omgaat, kan onderzoeken of ze deze energie vanuit de angstfrequentie van fantasie beleven of vanuit de liefdevolle, onthechte gave-frequentie van anticipatie.

Het dromen en fantaseren kenmerkt de energie van deze sleutel. In de ogen van de rest van de wereld lijken deze dromen soms op onmogelijke fantasieën. Maar mensen met deze sleutel in hun profiel zijn vaak visionairs en staan in contact met wat Rupert Sheldrake het morfogenetische veld heeft genoemd. Net als Mozes staan ze hoog op een berg en halen de toekomst naar het heden. Hun visies worden soms bespot door mensen onderaan die berg.

Het is daarom niet zo raar dat je dan bang wordt om je innerlijke idealen, visies en fantasieën uit te spreken. En als het niet is omdat je bang bent om voor gek verklaard te worden, dan is het wel omdat je nu al de enorme kloof ziet tussen droom en werkelijkheid en dus liever blijft hangen in de fantasie om aan de pijn van de onvolmaakte werkelijkheid te ontsnappen.

Het schaduwniveau van de Gene Keys kent altijd twee uitersten. Enerzijds zien we hier dus de hyperactieve fantasten, wiens dromen stranden omdat ze geen gezond contact hebben met hun ware innerlijke toekomstvisie. Aan de andere kant zien we de mensen die in hun eigen droomwereld verstrikt raken of hun fantasieën en dromen verdringen. Het verdringen van deze ‘levenshonger’, kan volgens Richard Rudd ook letterlijk ten grondslag liggen aan problemen met de spijsvertering, en dus met je gewicht en energiehuishouding. Let daar eens op deze week. Krijg je pijn in je buik, word je ineens heel erg opgeblazen, eet je ineens 5 chocoladerepen in een zitting, zoek dan een stil plekje op en vraag jezelf af wat jij met je dromen doet en of er een ego-deeltje in je schuilt dat nog op de schaduwfrequentie van deze sleutel leeft?

De Gave van Anticipatie is als de balans tussen hyperactieve manifestatie en passieve onderdrukking. Anticipatie is het actieve (af)wachten, neus in de wind, klaar om op het juiste moment toe te slaan. Het I Ching pictogram voor deze 41e sleutel geeft ons een beeld van een tuinder, die in het najaar de tuin besnoeit zodat het in het voorjaar weer kan floreren. Niets van het potentieel gaat verloren, want dat ligt diep begraven in de kern van iedere plant en iedere boom. Als een wijze tuinder mogen wij leren snoeien in de inspiraties en dromen die uit onze primaire bron opborrelen. Dat vereist een soort anticiperend geduld, EN een houding van onthechtheid, zodat we onze verwachtingen over de uiteindelijke uitkomst van onze plannen leren loslaten. Wij worden uitgedaagd om die innerlijke essentie zo puur mogelijk te delen met anderen, zonder het te belasten met onze eigen mentale en emotionele verwachtingen. Dat doet een boom ook niet, want dit remt af en vervormt. Al is het tegelijkertijd soms onvermijdelijk.

Gebruik deze week de energie van de 41e sleutel om al je bange, visionaire, weggedrukte ego-deeltjes op schoot te nemen. Ego-deeltjes die zwijgen zodat ze nooit meer voor gek uitgemaakt zullen worden of teleurgesteld raken door het tekortschieten van hun visies. Met de wijze liefde van de Gave van Anticipatie kijk je dan welke inspiraties inderdaad (nog) niet haalbaar zijn en welke er rijp voor zijn om in dit komende astro-genetische jaar uitgesproken te worden, om zo anderen te inspireren. Want mensen die vanuit de liefdesfrequentie van anticipatie leven, maken zich niet meer druk over wat anderen van ze denken en hechten zich niet aan de uitkomst van hun ideeën.

We zijn niet meer dan zandkorreltjes op een strand. Maar ieder individueel zandkorreltje heeft iets bij te dragen. Want de inspiratie van de 41e sleutel is er niet alleen voor onszelf maar ook voor anderen en wijst de mensheid de weg naar een nieuwe toekomst. De tegenspeler van de 41e sleutel is immers de 31e sleutel van Leiderschap. Als je kijkt naar de Rave Mandala dan zie je dat deze precies tegenover de 41e ligt. Hier danst dus de Gave van Anticipatie met de Gave van Leiderschap.

In de komende dagen mogen we dus allemaal ons innerlijke leiderschap aanboren om te ervaren hoe het is om in contact te staan met dit morfogenetische veld van de 41e sleutel, waarin alles wat ooit was, en alles wat ooit nog zal zijn, ligt opgeslagen. Misschien zal je daar een piepklein zandkorreltje van inspiratie oppikken, waar juist jouw incarnatievoertuig mee aan de slag mag gaan.

Op het schaduwniveau blijft de energie van deze sleutel steken in wensdenken, maar op de liefdesfrequentie is het pure durf!!

Geniet van je week!

Wil je meer weten over de Gene Keys of Richards eigen woorden over de 41e sleutel beluisteren dan kan je via deze link de audio voor deze gene key kopen. De transcripten van alle 64 audios zijn gebundeld in het boek the 64 ways.

In deze facebookgroep kan je ervaringen uitwisselen met andere gene keys reizigers en je eigen bijdrage leveren aan het verrijken van deze kennis.