Licht Idealisme Verduistering Fantaserend Begoocheld 12 (5, 9, 11,26) De Ring van Licht Hypofyse Threonine The Light of Eden

Gene Key 11: Het licht van Eden

Van de Schaduw van Verduistering naar de Gave van Idealisme en de Siddhi van Licht

“De 11e Gene Key ontsluit een geheel nieuwe wereld voor je, namelijk de wereld van het licht. En inderdaad, de belangrijke genetische en chemische groepering die we kennen als de Ring van Licht, ontleent zijn naam aan deze Gene Key. Het betreft ons zicht, zowel intern als extern. Als zodanig is het sterk verbonden met het menselijk oog en de manier waarop beelden, in de vorm van verbeelding, ‘vertaald’ worden naar de hersenen via de visuele cortex.

Deze genetische codon biedt daarom een van de meest fascinerende studies van het licht in al zijn mogelijkheden. Het aminozuur threonine programmeert ons DNA via de 11e gene key en codeert ook voor drie andere Gene Key uit deze ring, de 5e, 26e en 9e Gene Key. Elk van deze vier Gene Keys heeft een eigen code die de mens met het licht verbindt.

Op het hoogste bewustzijnsniveau leert de 5e Siddhi van Tijdloosheid ons hoe we, door het samenspel van licht en ruimte, de tijd kunnen opheffen. Daarom leidt het overstijgen van de lichtsnelheid tegelijkertijd tot het overstijgen van tijd en daarmee ook ruimte.

De 26e Siddhi van Onzichtbaarheid betreft het bovennatuurlijke vermogen om door magnetisme de menselijke waarneming van licht te manipuleren. En de 9e Siddhi van Onoverwinnelijkheid roept de laserachtige focus van het licht aan teneinde jouw fysieke realiteit op te heffen, hetgeen iemand daadwerkelijk almachtig maakt.”

Richard Rudd – Omarm je hogere levensdoel