Gulheid Competentie Compromis Impotent Geknecht 8 (1, 14) De Ring van Vuur Darm Lysine Radiating Prosperity

Gene Key 14: Voorspoed uitstralen

Van de Schaduw van Compromis, naar de Gave van Competentie en de Siddhi van Gulheid.

“De 14e Gave van Competentie is een van de gaven die bijzonder aanstekelijk is. We zagen eerder al dat enthousiasme één van haar belangrijkste manifestaties is. Dit is een essentiële kwaliteit in ieder bedrijf of onderneming van een groep.

Ik wil zelfs zo ver gaan om te zeggen dat deze 14e Gave het belangrijkste ingrediënt is in iedere succesvolle zakelijke onderneming of groep. Het enthousiasme dat deze Gave uitstraalt is de bindende kracht die cohesie in groepen creëert. Iemand met een sterk geactiveerde 14e Gave in zijn hologenetische profiel is meestal de drijvende kracht achter het doorvoeren van een bepaalde visie of idee. Zo iemand heeft de gave om de teamgeest zo aan te wakkeren dat een idee de schrijftafel verlaat en werkelijkheid wordt.

Interessant is trouwens dat een competent team geen leden kan hebben die compromissen sluiten. Alle teamleden moeten samen enthousiast zijn voor hetzelfde ideaal.”

Richard Rudd – Omarm je hogere levensdoel

Wanneer we de vonk van dankbaarheid in onszelf koesteren verandert zij in een gestadige vlam.

Wanneer we haar blijven koesteren, groeit ze uit tot een vuur.

Wanneer we het vuur koesteren verandert het in een innerlijke zon en die innerlijke zon is gulheid.